Prijzen

Geen tekst is gelijk. Daarom de tarieven ook niet. De belangrijkste factoren voor de prijs zijn het aantal woorden, de moeilijkheidsgraad en de levertermijn.

Het maakt uiteraard verschil of de tekst binnen 24u opgeleverd moet worden, of dat de deadline over een week is. Veelal verlopen de opdrachten via een tarief per woord. Dat is het meest gebruikelijke bij vertalen. Wel werk ik met een vast uurtarief voor corrigeren, redigeren en copywriting. En voor klussen voor langere duur spreek ik vaak een projectprijs af of een projectuurprijs.

Vraag via moc.s1505892880tiud-1505892880sdnal1505892880reden1505892880@rela1505892880trev1505892880 of +49.30.2845 0114 een snelle offerte aan.

Lidmaatschappen